Odborný blog

Na této stránce se dozvíte aktuální informace ze světa revizí a elektroinstalací

Druhá 24/7 automatická prodejna v Českém Krumlově

I na tomto projektu jsme se podíleli s dodávkou a zprovozněním elektroinstalace a řídícím procesem.

Termín otevření: 6/2022

Inteligentní řízení elektroinstalace Smart Home

Koncept domácí automatizace znamená, že všechna zařízení v domácnosti spolupracují, protože je ovládá centrální jednotka. Loxone nabízí kompletní řešení poskytováním potřebného hardwaru, softwaru a mnohých rozhraní pro automatizace budov. 

Společnost ELFAR s.r.o. je autorizovoným montážním partnerem systému LOXONE.

Provádění revizí  elektrických zařízení

Toto video se věnuje ukázkám měření prováděných při revizích elektrických zařízení. V úvodu zmiňuje důležité normy i technické informace, jedná se např. o ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1600 ed. 2, TNI 33 2000-6, ČSN EN 60079-17 ed. 4, ČSN EN 62305 a další. Video zmiňuje například správný stupeň ochrany IP, označení kabelů a jejich zakončení, prohlídku upevnění kabelů, uložení v lištách, žlabech i dalších nosných systémech. Video ukazuje provedení některých měření v rámci revizí EZ - například měření izolačního odporu, měření impedance poruchové smyčky, ověření zapojení přístroje přes proudový chránič, měření a ověření proudových chráničů, měření zemního odporu.