Vaše revize naše starost

Řešíme všechny revize firem i domácností

Revize vyhrazených technických zařízení

Revize elektrických zařízení

Provádíme veškeré revize elektroinstalací a hromosvodů. Dále také elektrických spotřebičů či strojů a zařízení. Také provádíme kontrolu a měření slaboproudých instalací a datových rozvaděčů.

Revize plynových zařízení

Revize a kontroly plynových zařízení je nutné provádět pravidelně, protože v důsledku zanedbání pravidelné údržby a kontroly každoročně bohužel dochází v České republice ke mnoha smrtelným úrazům a velkým škodám na majetku. Proto provádíme revize a kontroly všech plynových zařízení.

Revize tlakových zařízení

Tlaková zařízení se vyznačují tím, že se u nich vyskytují nebezpečí, pocházející od tlaku pracovní látky, což představuje nebezpečí pocházející z vlastností tlakové látky, např. vysoká teplota včetně varných explozí, hořlavostí. Naši odborní technici provádí jejich pravidelné kontroly a revize.

Revize zdvihacích zařízení

Vyhrazená zdvihací zařízení jsou definována vyhláškou a jsou označeny jako zařízení s motorickým pohonem, kterými jsou zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m a další. U těchto zařízení provádí naši odborníci také kontroly a revize dle norem a vyhlášek.

Požárně bezpečnostní zařízení

Požární bezpečnost staveb je obor, který se zabývá předcházením rizik vzniku a důsledků požáru v budovách. Naši odborníci provádí kontrolu a revize požární signalizace, samočinného stabilního hasicího zařízení, požárních hydrantů a hasících přístrojů, zařízení pro odvod kouře a tepla či nouzové osvětlení.

Po revizní opravy a údržba zařízení

Závady na vyhrazených technických zařízení, které jsou zjištěny při revizi, jsou důkladně zaevidovány a je provedena fotodokumentace. Naši odborníci následně na základě objednávky závady odstraní a potvrdí odstranění závad po revizi.

Výhody služby komplexních revizí od  ELFAR s.r.o.

Společnost ELFAR s.r.o. nabízí jedinečnou službu komplexních revizí. Jedná se kontroly a revize všech vyhrazených technických zařízení, které jsou v rámci legislativy povinné v jednom balíčku. Náš obchodní zástupce odborně posoudí všechny potřebné kontroly a revize ve vaší společnosti, bytovém nebo rodinném domě. Navrhne termín realizace a případné odstranění závad a vše pro Vás zajistí. Náš obchodní tým a odborní technici se postarají o veškerou legislativu a vy tak budete mít o starost míň. Postaráme se o hlídání platnosti všech revizí a také budete díky jedinečné službě klientské zóny mít všechny platné revize kdykoliv po ruce. V případě končící platnosti revize Vás budeme informovat prostřednictvím emailu a SMS. A náš tým Vám zavolá navrhne termín následné kontroly a revize dle vašich požadavků. 


Náš tým je Vám plně k dispozici

Ing. Pavel Farabauer, MBA

pavel@elfar.cz
+420 608 17 16 14

Jednatel společnosti

Mgr. Dagmar Žípková

fakturace@elfar.cz
+420 777 04 31 61

Vedoucí účetní

Eva Dičová

dicova@elfar.cz                                          +420 608 73 31 85

Objednávky a fakturace

Jan Bumba

bumba@elfar.cz
+420 601 33 99 53

Vedoucí elektroinstalací

Petr Zabilka

petr@elfar.cz
+420 608 73 24 20

Vedoucí revizí VTZ

Jan Klor

klor@elfar.cz
+420 607 23 34 09

Technik elektroinstalací


Rychlý kontakt 

Ing. Pavel Farabauer, MBA
Jednatel společnosti
+420 608 17 16 14