Prodej

Žádnou elektroinstalaci není možné provést bez použití spojovacího materiálu. Tato oblast sortimentu je charakterizována velkou značnou rozrůzněností celé řady drobných a doplňkových komponent, které není možné na tomto omezeném prostoru detailně popisovat.

Oblast sortimentu spojovacího materiálu je rozdělena do následujících segmentů:

  • svorkovnice
  • svorky řadové
  • vázací pásky
  • izolační pásky
  • vývodky
  • hmoždinky, šrouby
  • kabelové spoje
  • příchytky