Prodej

Rozvaděč je vždy stěžejní součástí každého elektrického rozvodu, součástí, bez které se neobejde žádná elektroinstalace. I v této oblasti je nabídka společností ELFAR s.r.o. naprosto komplexní. Pro lepší orientaci a snazší výběr je oblast rozvaděčů, podle jejich určení, dělena do následujících segmentů, které plně odpovídají segmentaci našeho ceníku:

  • na omítku
  • pod omítku
  • elektroměrové
  • přípojkové
  • staveništní
  • skříňové
  • datové a telefonní
  • průmyslové
  • příslušenství rozvaděčů